Referente Nazionale CSEN Settore AIKIDO:Loghi_AM_Aikido (1).png

Bruno MAULE c.n. 8° dan

Cel. 3409515972

E-mail: brunomaule29@gmail.com

 

Referente Nord Italia:

Maria ROVELLI c.n. 4° dan

 

Referente Centro Italia:

Francesco ROMANI c.n. 6° dan

 

Referente Sud Italia:

Fabio MONGARDINI c.n. 6° dan